Restaurant Den gyldne måke. McDonald’s. Kjært barn har mange navn. En av verdens største merkevarer, og verdens største hurtigmatkjede.

Da McDonald’s Norge skulle bytte til samme CMS som McDonald’s internasjonalt, ønsket de å kvitte seg med mye gammelt innholdsmessig daukjøtt, og jeg arbeidet med å bygge opp en ny, enklere innholdsstruktur.

Jobbet også med tilrettelegging av kampanjemateriell for web, grafisk design og lettere utviklingsarbeid (Flash/PHP/HTML/CSS) i forbindelse med McDonald’s digitale kampanjer.